Architect H.Th. Wijdeveld (1885-1987)

Hij heeft zijn vak geleerd in de praktijk. Wijdeveld is begonnen op het bureau van J. van Straaten. Later kwam hij in dienst bij architect P.J.H. Cuypers (de architect van o.a. het Rijksmuseum). Als architect heeft hij diverse gebouwen op zijn naam staan. Ofschoon hij zijn internationale bekendheid heeft verworven met het inmiddels wereldbekende tijdschrift Wendingen (1918-1931) waarvan hij een aantal jaren hoofdredacteur was.


In mijn lezing over de Amsterdamse School komt zijn werk uitgebreid aan de orde.

Mijn interesse voor architect H. Th. Wijdeveld is gewekt in het voorjaar van 1981. Bij toeval werd ik gevraagd om te assisteren bij het tot stand komen van zijn bejaardenvertrek in het Oud-Burgeren Gasthuis te Nijmegen.
De reden dat hij vanuit Amsterdam naar Nijmegen vertrok, had te maken met het feit dat zijn verre voorvaderen mede dit Gasthuis hadden gesticht.

Hiernaast een schets van dhr. Wijdeveld voor zijn bejaardenkamer of zoals hij zelf sprak van zijn ”cel of  schrijn”.


lees meer
Foto’s zijn gemaakt door Frans Kup uit Nijmegen 28-7-1985